Skadetaksering og årsaksutredning – Kollaps Embra’s sementsiloer

Skade, Embra’s sementsiloer Sjursøya kollapset. Skadetaksering og årsaksutredning. Oppdragsgiver: Gerling.