Skade – Vindmølle, ScandWind AS

Skade på vindmølle, ScandWind AS, Hundhammerfjellet. Skadetaksering, årsaksutredning og drøfting av regresspørsmål. Vurdering av kriterier for naturskadedekning. Oppdragsgiver: Gjensidige.