Engasjement: Eier og forsikringsselskap ønsket å engasjere en erfaren industritakstmann til å administrere og styre gjenoppbyggingen.

Skadesaken: Ørje Kornsilo og Mølle fikk en partiell skade, en vertikal produksjonslinje for pellets fòr var utbrent. Linjen gikk gjennom seks etasjer med avtrekk over tak. Det var en meget trang byggeplass og samtidig et ønske om at øvrige aktiviteter måtte gå parallelt. Tidspunktet var midt i sesong for mottak av korn. Byggesaken ble administrert i delte entrepriser. Alle byggfag var berørt. I tillegg var det en rekke maskinleverandører, hovedsakelig utenlandske, involvert. Leveringstiden på tørka var kritisk. Avbruddsdekning medførte fokus på byggetid. Avbruddstapet ble ytterligere redusert ved leieproduksjon. Kjøleren til tørka fra en leverandør i Holland ble heist på plass i uke 44. Prøveproduksjon og implementering ble gjennomført i de påfølgende fire – fem ukene. Produksjonslinjen ble formelt overtatt etter tre måneder og halvannen uke total tid.

 

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Statnett: Expert witness in 3 courts

In its judgment of 26 June 2017, the Supreme Court granted Statnett full support. Linear principle shall be used and the courts may review how the property tax base for all facilities classified as «verk og bruk» is determined.

https://no.wikipedia.org/wiki/Sentralnettet (in Norwegian)

Statnett fikk medhold av Høyesterett (in Norwegian)

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Statnett: Sakkyndig vitne i 3 rettsinstanser

I dom fra 26. juni 2017 har Høyesterett gitt Statnett fullt medhold. Lineært prinsipp skal legges til grunn og domstolene kan overprøve hvorledes eiendomsskattegrunnlag for alle anlegg, klassifisert som verk og bruk, fastsettes.

Saken gjaldt takseringsmetode for Sentralnettet: https://no.wikipedia.org/wiki/Sentralnettet

Lenke: Statnett fikk medhold av Høyesterett