Statnett: Sakkyndig vitne i 3 rettsinstanser

I dom fra 26. juni 2017 har Høyesterett gitt Statnett fullt medhold. Lineært prinsipp skal legges til grunn og domstolene kan overprøve hvorledes eiendomsskattegrunnlag for alle anlegg, klassifisert som verk og bruk, fastsettes.

Saken gjaldt takseringsmetode for Sentralnettet: https://no.wikipedia.org/wiki/Sentralnettet

Lenke: Statnett fikk medhold av Høyesterett