Skade på tankpark for lagring av barite på et industriområde i Sandnesjøen

Industritaksering AS hadde som oppdrag å utrede skadeomfang og årsak.