TBM-havari: utredning skadeårsaken

TBM fikk lagerhavari 3 km inne i ny tunnel på Røssåga kraftverk. Industritaksering AS fikk i oppdrag å utrede skadeårsaken.

TBM: https://no.wikipedia.org/wiki/Tunnelboremaskin