Engasjement: Eier og forsikringsselskap ønsket å engasjere en erfaren industritakstmann til å administrere og styre gjenoppbyggingen.

Skadesaken: Ørje Kornsilo og Mølle fikk en partiell skade, en vertikal produksjonslinje for pellets fòr var utbrent. Linjen gikk gjennom seks etasjer med avtrekk over tak. Det var en meget trang byggeplass og samtidig et ønske om at øvrige aktiviteter måtte gå parallelt. Tidspunktet var midt i sesong for mottak av korn. Byggesaken ble administrert i delte entrepriser. Alle byggfag var berørt. I tillegg var det en rekke maskinleverandører, hovedsakelig utenlandske, involvert. Leveringstiden på tørka var kritisk. Avbruddsdekning medførte fokus på byggetid. Avbruddstapet ble ytterligere redusert ved leieproduksjon. Kjøleren til tørka fra en leverandør i Holland ble heist på plass i uke 44. Prøveproduksjon og implementering ble gjennomført i de påfølgende fire – fem ukene. Produksjonslinjen ble formelt overtatt etter tre måneder og halvannen uke total tid.

 

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Expert lay judge in the District Court

On 22 April 2020, Nils Ivar Hole was asked to stand as an expert lay judge in Stavanger District Court.

The supplier of a new crushing plant for Norsk Stein in Jelsa, Roxel Energy AS, came into conflict with its subcontractor Aanestad Service AS. The district court needed an expert lay judge within the subject area. The case took place in Stavanger District Court in week 24 and 25.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Fagkyndig meddommer i tingretten

Den 22. april 2020 ble Nils Ivar Hole bedt om å stille som fagkyndig meddommer i Stavanger Tingrett.

Leverandør av nytt knuseverk til Norsk Stein i Jelsa, Roxel Energy AS, kom i konflikt med sin underleverandør Aanestad Service AS. Tingretten hadde behov for en fagkyndig person innenfor fagområdet. Saken fant sted i Stavanger Tingrett uke 24 og 25.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

UNO-X hydrogen explosion in Sandvika

In June 2019, a local hydrogen production plant – also used as a filling station for smaller vehicles – exploded at Kjørbo in Sandvika. In 2020, it was considered that the station should not be rebuilt. In such a situation, the insurance terms and conditions have their own rules for settlement, where the wording is «the decline in market value due to the damage». Industritaksering AS was commissioned by Gjensidige.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

UNO-X hydrogen-eksplosjon i Sandvika

Juni 2019 eksploderte et lokalt produksjonsanlegg for hydrogen – også brukt som fyllestasjon for mindre kjøretøy – på Kjørbo i Sandvika. Det ble i 2020 vurdert at stasjonen ikke skulle bygges opp igjen. I en slik situasjon har forsikringsvilkårene egne regler for oppgjør, der ordlyden er «nedgangen i markedsverdi grunnet skaden».Når en investering har fått statlig eller annen økonomisk støtte for å få til et grønt skifte er det en rekke utfordringer ved erstatningsberegningen. Industritaksering AS fikk oppdraget av Gjensidige.