UNO-X hydrogen-eksplosjon i Sandvika

Hydrogenstasjon Kjørbo

Juni 2019 eksploderte et lokalt produksjonsanlegg for hydrogen – også brukt som fyllestasjon for mindre kjøretøy – på Kjørbo i Sandvika. Det ble i 2020 vurdert at stasjonen ikke skulle bygges opp igjen. I en slik situasjon har forsikringsvilkårene egne regler for oppgjør, der ordlyden er «nedgangen i markedsverdi grunnet skaden».Når en investering har fått statlig eller annen økonomisk støtte for å få til et grønt skifte er det en rekke utfordringer ved erstatningsberegningen. Industritaksering AS fikk oppdraget av Gjensidige.