Fagkyndig meddommer i tingretten

Knuseverket i Ryfylke

Den 22. april 2020 ble Nils Ivar Hole bedt om å stille som fagkyndig meddommer i Stavanger Tingrett.

Leverandør av nytt knuseverk til Norsk Stein i Jelsa, Roxel Energy AS, kom i konflikt med sin underleverandør Aanestad Service AS. Tingretten hadde behov for en fagkyndig person innenfor fagområdet. Saken fant sted i Stavanger Tingrett uke 24 og 25.