Recognized European Valuer

Industritaksering var ett av de første firmaene i Norge som fikk godkjennelsen i 2013. Internasjonale standarder for taksering blir mer og mer etterspurt; Nils Ivar Hole ved Industritaksering har fornyet sertifisering med virkning til 2028.