Verdi: Finse stasjon

Verdi, Finse stasjon, åpningsbalanse ved etablering av nytt selskap for drift av VAR anlegg. Oppdragsgiver: NSB / Selexa / Aberdeen Property Investors AS