Vest Tank – 2007 – Eksplosjon i tankanlegg, ulovlig lagring