Takserte oppredningsverket og gruvevirksomheten til Rana Gruber

Etter 5 år i rettsapparatet, takserte Industritaksering AS gruvevirksomheten til Rana Gruber etter hovedprinsippet teknisk verdi og unntaksbestemmelsen «avkastningsbasert metode».