Nytt samarbeid med Industritaksering

Vi har den glede av å meddele et inngått samarbeid med Erik Harsem. Han har i mange år jobbet både med kommersiell og industriell virksomhet innenfor landbruk. Omstilling- og omstrukturering, forsikring- og skade, styrearbeid, kvalitetssikring og prosjektarbeid er noen av flere områder han har mye erfaring og kunnskap om. I tillegg til lang fartstid i korn- og kraftfôrin dustrien, har han også god kunnskap om primærlandbruket. I de siste årene har han vært selvstendig næringsdrivende, noe som har gitt ham god erfaring med bioøkonomi og produksjon av biodrivstoff.

Vi ønsker Harsem velkommen og satser på et fruktbart samarbeid for begge parter.