Vurdering av utnyttbare verdier – oppgradering Havøygavlen vindpark

Havøygavlen vindparken opprustes slik at 15 gamle Nordex-turbinene på 2,5 MW byttes ut med 9 nye Vestasturbiner på 4,2/4,3 MW. Det betyr nye fundamenter og endret plassering. Det var behov for vurdering av utnyttbare verdier av infrastrukturen. Oppdraget ble gitt til Industritaksering AS.

Lokalt eierskap reduserer konfliktnivået.