Valuations and technical consultancy services since 1981

Authorised by the Norwegian Surveyors and Valuers Association, Norsk Takst
Recognised European Valuer
 
 
 
Industritaksering is one of Norway’s leading providers of services for valuation of industrial systems, machinery and assets.

Prisliste

Takserings- verdivurderings- og rådgivningstjenester faktureres til aktuell timepris etter medgått tid, NS8402.

Prisene gjelder etter avtale basert på medgått tid pr. time. Prisene er eks. MVA.