Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Taksterfaring kombinert med mange års erfaring fra andre bransjer, som salg av kapitalvarer og rådgivende ingeniørvirksomhet, gir et godt grunnlag for å løse oppdragsgivers oppgaver. I tillegg har bedriften et utstrakt samarbeid med finansierings- og forsikringsbransjen, skoleverk og konsulentmiljøer.

Industritaksering.no er autorisert i Norges Takseringsforbund, NTF, og er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre. I tillegg tilbys mer tradisjonelle taksttjenester som:

 • Verdivurdering av anleggsmidler
 • Skjønn
 • Voldgift
 • Utredning av ansvarssaker
 • Due-diligence / Fusjon / Fisjon / Salg

Industritaksering.no tilbyr også bedriftsrådgivning og styrearbeid:

 • Aktivt styrearbeid
 • Verdivurdering av bedrifter
 • Eierskifter, strukturendringer og bedriftssammenslutninger
 • Bistand i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter
 • Bistand i forbindelse med fusjoner og fisjoner
 • Due-diligence ved kjøp og salg av virksomheter
 • Prosjekt- og investeringsanalyse
 • Sakkyndig i tekniske tvistesaker og tekniske utredninger

Oppdragsgiverne er fra nær sagt alle områder innen næringslivet. Nøytrale takster blir en stadig viktigere del av beslutningsgrunnlaget. Industritaksering.no møter derfor nye oppdragsgivere, både i inn- og utland, fra følgende bransjer:

 • Forsikringsselskaper
 • Finansinstitusjoner
 • Revisorer
 • Advokater
 • Industribedrifter
 • Handelsbedrifter
 • Rettsapparatet (skjønnsmann)
 • Stat og kommuner

Takserings- verdivurderings- og rådgivningstjenester faktureres til aktuell timepris etter medgått tid, NS8402.

Prisene gjelder etter avtale basert på medgått tid pr. time. Prisene er eks. MVA.

 • Verdi og tilstandsvurdering av næringsbygg
 • 1.790,-

 

 • Verdi og skadetaksering (Maskiner og industriutstyr)
 • 1.790,-

Nettverk er vår styrke

Øyvind Landsgård – Økonomi spesialitet; gruver og ressurser

Per Thelle Jacobsen – CNC maskiner
http://www.thelleteknologi.no

Max Vibæk – Jernbanemateriell. Ekspertise innen FAT

Otto Sæterbø – GIS, Matrikkel og IT
http://www.eskatt.no

Kjell Haug – Teknologi og Spesialområder. Takst-Prosjekt AS.
http://www.takstpro.no/

Erik Harsem – Landbruk, bioøkonomi og biodrivstoff.

Anders Torp – Forsikringsoppgjør, Torp Consult
http://www.torpco.no/

B&A Valuers, Kirit og Kashyap Budhbhatti – Taksering på tvers av landegrensen, forfatter av boken Valuation, Plant and Machinery
https://www.bavaluers.com.au/

ASK Industrimontasje AS, CEO Hans Kristian Ask – Industrimontasje, transport og lagring av kapitalvarer i transaksjonsfasen.
https://askindustri.no/

Smith Regnskap og Økonomistyring, Paal Smith – Skadeoppgjør, avbrudd.

Halbjørhus AS, Jan Egil Halbjørhus – Bedriftsrådgiver, verdivurdering bedrifter.
https://halbjorhus.as/

Jørn Erik Andersen, Konsulenttjenester Elektro AS – Prosjektering av elektriske anlegg, høyspent og lavspent, EUs maskindirektiv og undervisning.

Her er et utvalg av prosjektene

2020 Fagkyndig meddommer i tingretten
2020 UNO-X hydrogen-eksplosjon i Sandvika
2020 Vurdering av utnyttbare verdier – oppgradering Havøygavlen vindpark
2018 TBM-havari: utredning skadeårsaken
2017 Skade på tankpark for lagring av barite på et industriområde i Sandnesjøen
2017 Statnett: Sakkyndig vitne i 3 rettsinstanser
2016 Takserte oppredningsverket og gruvevirksomheten til Rana Gruber
2007 Vest Tank – 2007 – Eksplosjon i tankanlegg, ulovlig lagring
2006 Skade – Vindmølle, ScandWind AS
2003 Verdi: Finse stasjon
2003 Skadetaksering og årsaksutredning – Kollaps Embra’s sementsiloer
2003 Ansvarsskade – Tog støtte mot brøytemaskin
2003 Due-diligence – Norgips AS
2003 Styrt gjenoppbygging etter skade – Ørje Kornsilo og Mølle
1997 Verdivurdering: Drammens IS, eksplosjon

Recognized European Valuer

Industritaksering var ett av de første firmaene i Norge som fikk godkjennelsen i 2013. Internasjonale standarder for taksering blir mer og mer etterspurt; Nils Ivar Hole ved Industritaksering har fornyet sertifisering med virkning til 2028.

Storskade, spesialområder med avbrudd

Industritaksering + Paal Smith = 🤝 Industritaksering har lenge samarbeidet med Paal Smith i flere både store og mindre saker. Historien går helt tilbake til 1997 da en bombe eksploderte utenfor hovedkvarteret til Bandidos Motorsykkelklubb i Drammen. I angrepet var det flere nærliggende bygg som ble skadet og ødelagt, derav produksjonsbedriften Drammens Is som Smith […]

Nytt samarbeid med Industritaksering

Vi har den glede av å meddele et inngått samarbeid med Erik Harsem. Han har i mange år jobbet både med kommersiell og industriell virksomhet innenfor landbruk. Omstilling- og omstrukturering, forsikring- og skade, styrearbeid, kvalitetssikring og prosjektarbeid er noen av flere områder han har mye erfaring og kunnskap om. I tillegg til lang fartstid i […]

Besøksadresse: Eivind Olsens vei 12, 3016 Drammen
Postadresse: Pb. 9725, 3010 DRAMMEN
Telefon: 900 81 260
E-post: post@industritaksering.no
Org.nummer: 843 625 932