Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Contact us

Visiting address: Eivind Olsens vei 12, 3016 Drammen, Norway
Post adress: Pb. 9725, 3010 DRAMMEN, NORWAY
Phone: +47 900 81 260
E-mail: post@industritaksering.no
Organization number: 843 625 932