Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Price list

Appraisal, valuations and consultancy services are invoiced at the relevant hourly rate by Norwegian standards, NS8402.

According to agreement, based on hourly rate. Excl. VAT.