Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Samarbeidspartnere

Nettverk er vår styrke

Øyvind Landsgård – Økonomi spesialitet; gruver og ressurser

Per Thelle Jacobsen – CNC maskiner
http://www.thelleteknologi.no

Max Vibæk – Jernbanemateriell. Ekspertise innen FAT

Otto Sæterbø – GIS, Matrikkel og IT
http://www.eskatt.no

Kjell Haug – Teknologi og Spesialområder. Takst-Prosjekt AS.
http://www.takstpro.no/

Erik Harsem – Landbruk, bioøkonomi og biodrivstoff.

Anders Torp – Forsikringsoppgjør, Torp Consult
http://www.torpco.no/