Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Kontakt

Besøksadresse: Eivind Olsens vei 12, 3016 Drammen
Postadresse: Pb. 9725, 3010 DRAMMEN
Telefon: 900 81 260
E-post: post@industritaksering.no
Org.nummer: 843 625 932