Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Samarbeidspartnere

Nettverk er vår styrke

Øyvind Landsgård – Økonomi spesialitet; gruver og ressurser

Per Thelle Jacobsen – CNC maskiner
http://www.thelleteknologi.no

Max Vibæk – Jernbanemateriell. Ekspertise innen FAT

Otto Sæterbø – GIS, Matrikkel og IT
http://www.eskatt.no

Kjell Haug – Teknologi og Spesialområder. Takst-Prosjekt AS.
http://www.takstpro.no/

Erik Harsem – Landbruk, bioøkonomi og biodrivstoff.

Anders Torp – Forsikringsoppgjør, Torp Consult
http://www.torpco.no/

B&A Valuers, Kirit og Kashyap Budhbhatti – Taksering på tvers av landegrensen, forfatter av boken Valuation, Plant and Machinery
https://www.bavaluers.com.au/

ASK Industrimontasje AS, CEO Hans Kristian Ask – Industrimontasje, transport og lagring av kapitalvarer i transaksjonsfasen.
https://askindustri.no/

Smith Regnskap og Økonomistyring, Paal Smith – Skadeoppgjør, avbrudd.

Halbjørhus AS, Jan Egil Halbjørhus – Bedriftsrådgiver, verdivurdering bedrifter.
https://halbjorhus.as/

Jørn Erik Andersen, Konsulenttjenester Elektro AS – Prosjektering av elektriske anlegg, høyspent og lavspent, EUs maskindirektiv og undervisning.