Valuations and technical consultancy services since 1981

Authorised by the Norwegian Surveyors and Valuers Association, Norsk Takst
Recognised European Valuer
 
 
 
Industritaksering is one of Norway’s leading providers of services for valuation of industrial systems, machinery and assets.

Tjenester

Taksterfaring kombinert med mange års erfaring fra andre bransjer, som salg av kapitalvarer og rådgivende ingeniørvirksomhet, gir et godt grunnlag for å løse oppdragsgivers oppgaver. I tillegg har bedriften et utstrakt samarbeid med finansierings- og forsikringsbransjen, skoleverk og konsulentmiljøer.

Industritaksering.no er autorisert i Norges Takseringsforbund, NTF, og er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre. I tillegg tilbys mer tradisjonelle taksttjenester som:

Industritaksering.no tilbyr også bedriftsrådgivning og styrearbeid:

Oppdragsgiverne er fra nær sagt alle områder innen næringslivet. Nøytrale takster blir en stadig viktigere del av beslutningsgrunnlaget. Industritaksering.no møter derfor nye oppdragsgivere, både i inn- og utland, fra følgende bransjer: