Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Tjenester

Taksterfaring kombinert med mange års erfaring fra andre bransjer, som salg av kapitalvarer og rådgivende ingeniørvirksomhet, gir et godt grunnlag for å løse oppdragsgivers oppgaver. I tillegg har bedriften et utstrakt samarbeid med finansierings- og forsikringsbransjen, skoleverk og konsulentmiljøer.

Industritaksering.no er autorisert i Norges Takseringsforbund, NTF, og er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre. I tillegg tilbys mer tradisjonelle taksttjenester som:

Industritaksering.no tilbyr også bedriftsrådgivning og styrearbeid:

Oppdragsgiverne er fra nær sagt alle områder innen næringslivet. Nøytrale takster blir en stadig viktigere del av beslutningsgrunnlaget. Industritaksering.no møter derfor nye oppdragsgivere, både i inn- og utland, fra følgende bransjer: