Engasjement: Eier og forsikringsselskap ønsket å engasjere en erfaren industritakstmann til å administrere og styre gjenoppbyggingen.

Skadesaken: Ørje Kornsilo og Mølle fikk en partiell skade, en vertikal produksjonslinje for pellets fòr var utbrent. Linjen gikk gjennom seks etasjer med avtrekk over tak. Det var en meget trang byggeplass og samtidig et ønske om at øvrige aktiviteter måtte gå parallelt. Tidspunktet var midt i sesong for mottak av korn. Byggesaken ble administrert i delte entrepriser. Alle byggfag var berørt. I tillegg var det en rekke maskinleverandører, hovedsakelig utenlandske, involvert. Leveringstiden på tørka var kritisk. Avbruddsdekning medførte fokus på byggetid. Avbruddstapet ble ytterligere redusert ved leieproduksjon. Kjøleren til tørka fra en leverandør i Holland ble heist på plass i uke 44. Prøveproduksjon og implementering ble gjennomført i de påfølgende fire – fem ukene. Produksjonslinjen ble formelt overtatt etter tre måneder og halvannen uke total tid.

 

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Recognized European Valuer

Industritaksering was one of the first companies in Norway to receive the approval in 2013. International standards for valuation are becoming more and more in demand; Nils Ivar Hole at Industritaksering has renewed the certification with effect until 2028.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Major damage, special areas with interruptions

Industritaksering + Paal Smith = 🤝

Industritaksering has for a long time collaborated with Paal Smith in several large and small cases. The story goes all the way back to 1997 when a bomb exploded outside the headquarters of the Bandidos Motorcycle Club in Drammen. In the attack, several nearby buildings were damaged and destroyed, including the production company Drammens Is for which Smith was at the time head of administration and deputy managing director. The damage developed into one of Norway’s largest land-based interruption settlements at the time, and it was through this case that Industritaksering and Smith became known.

Since 1998, Smith has continued its business in accounting / finance and insurance interruptions, and has had several insurance interruption assignments for several of Norway’s largest insurance companies. He has also been a judge/appraiser of insurance interruptions. As of today, he is also a part-time controller/finance manager for a medium-sized Norwegian importer in clothing.

Industritaksering looks forward to several new good years together.