Engasjement: Eier og forsikringsselskap ønsket å engasjere en erfaren industritakstmann til å administrere og styre gjenoppbyggingen.

Skadesaken: Ørje Kornsilo og Mølle fikk en partiell skade, en vertikal produksjonslinje for pellets fòr var utbrent. Linjen gikk gjennom seks etasjer med avtrekk over tak. Det var en meget trang byggeplass og samtidig et ønske om at øvrige aktiviteter måtte gå parallelt. Tidspunktet var midt i sesong for mottak av korn. Byggesaken ble administrert i delte entrepriser. Alle byggfag var berørt. I tillegg var det en rekke maskinleverandører, hovedsakelig utenlandske, involvert. Leveringstiden på tørka var kritisk. Avbruddsdekning medførte fokus på byggetid. Avbruddstapet ble ytterligere redusert ved leieproduksjon. Kjøleren til tørka fra en leverandør i Holland ble heist på plass i uke 44. Prøveproduksjon og implementering ble gjennomført i de påfølgende fire – fem ukene. Produksjonslinjen ble formelt overtatt etter tre måneder og halvannen uke total tid.

 

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Fagkyndig meddommer i tingretten

Den 22. april 2020 ble Nils Ivar Hole bedt om å stille som fagkyndig meddommer i Stavanger Tingrett.

Leverandør av nytt knuseverk til Norsk Stein i Jelsa, Roxel Energy AS, kom i konflikt med sin underleverandør Aanestad Service AS. Tingretten hadde behov for en fagkyndig person innenfor fagområdet. Saken fant sted i Stavanger Tingrett uke 24 og 25.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

UNO-X hydrogen-eksplosjon i Sandvika

Juni 2019 eksploderte et lokalt produksjonsanlegg for hydrogen – også brukt som fyllestasjon for mindre kjøretøy – på Kjørbo i Sandvika. Det ble i 2020 vurdert at stasjonen ikke skulle bygges opp igjen. I en slik situasjon har forsikringsvilkårene egne regler for oppgjør, der ordlyden er «nedgangen i markedsverdi grunnet skaden».Når en investering har fått statlig eller annen økonomisk støtte for å få til et grønt skifte er det en rekke utfordringer ved erstatningsberegningen. Industritaksering AS fikk oppdraget av Gjensidige.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Vurdering av utnyttbare verdier – oppgradering Havøygavlen vindpark

Havøygavlen vindparken opprustes slik at 15 gamle Nordex-turbinene på 2,5 MW byttes ut med 9 nye Vestasturbiner på 4,2/4,3 MW. Det betyr nye fundamenter og endret plassering. Det var behov for vurdering av utnyttbare verdier av infrastrukturen. Oppdraget ble gitt til Industritaksering AS.

Lokalt eierskap reduserer konfliktnivået.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

TBM-havari: utredning skadeårsaken

TBM fikk lagerhavari 3 km inne i ny tunnel på Røssåga kraftverk. Industritaksering AS fikk i oppdrag å utrede skadeårsaken.

TBM: https://no.wikipedia.org/wiki/Tunnelboremaskin

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Skade på tankpark for lagring av barite på et industriområde i Sandnesjøen

Industritaksering AS hadde som oppdrag å utrede skadeomfang og årsak.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Statnett: Sakkyndig vitne i 3 rettsinstanser

I dom fra 26. juni 2017 har Høyesterett gitt Statnett fullt medhold. Lineært prinsipp skal legges til grunn og domstolene kan overprøve hvorledes eiendomsskattegrunnlag for alle anlegg, klassifisert som verk og bruk, fastsettes.

Saken gjaldt takseringsmetode for Sentralnettet: https://no.wikipedia.org/wiki/Sentralnettet

Lenke: Statnett fikk medhold av Høyesterett

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Takserte oppredningsverket og gruvevirksomheten til Rana Gruber

Etter 5 år i rettsapparatet, takserte Industritaksering AS gruvevirksomheten til Rana Gruber etter hovedprinsippet teknisk verdi og unntaksbestemmelsen «avkastningsbasert metode».

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Vest Tank – 2007 – Eksplosjon i tankanlegg, ulovlig lagring

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Skade – Vindmølle, ScandWind AS

Skade på vindmølle, ScandWind AS, Hundhammerfjellet. Skadetaksering, årsaksutredning og drøfting av regresspørsmål. Vurdering av kriterier for naturskadedekning. Oppdragsgiver: Gjensidige.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Verdi: Finse stasjon

Verdi, Finse stasjon, åpningsbalanse ved etablering av nytt selskap for drift av VAR anlegg. Oppdragsgiver: NSB / Selexa / Aberdeen Property Investors AS