Engasjement: Eier og forsikringsselskap ønsket å engasjere en erfaren industritakstmann til å administrere og styre gjenoppbyggingen.

Skadesaken: Ørje Kornsilo og Mølle fikk en partiell skade, en vertikal produksjonslinje for pellets fòr var utbrent. Linjen gikk gjennom seks etasjer med avtrekk over tak. Det var en meget trang byggeplass og samtidig et ønske om at øvrige aktiviteter måtte gå parallelt. Tidspunktet var midt i sesong for mottak av korn. Byggesaken ble administrert i delte entrepriser. Alle byggfag var berørt. I tillegg var det en rekke maskinleverandører, hovedsakelig utenlandske, involvert. Leveringstiden på tørka var kritisk. Avbruddsdekning medførte fokus på byggetid. Avbruddstapet ble ytterligere redusert ved leieproduksjon. Kjøleren til tørka fra en leverandør i Holland ble heist på plass i uke 44. Prøveproduksjon og implementering ble gjennomført i de påfølgende fire – fem ukene. Produksjonslinjen ble formelt overtatt etter tre måneder og halvannen uke total tid.

 

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Recognized European Valuer

Industritaksering var ett av de første firmaene i Norge som fikk godkjennelsen i 2013. Internasjonale standarder for taksering blir mer og mer etterspurt; Nils Ivar Hole ved Industritaksering har fornyet sertifisering med virkning til 2028.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Storskade, spesialområder med avbrudd

Industritaksering + Paal Smith = 🤝

Industritaksering har lenge samarbeidet med Paal Smith i flere både store og mindre saker. Historien går helt tilbake til 1997 da en bombe eksploderte utenfor hovedkvarteret til Bandidos Motorsykkelklubb i Drammen. I angrepet var det flere nærliggende bygg som ble skadet og ødelagt, derav produksjonsbedriften Drammens Is som Smith på den tiden var administrasjonssjef og viseadministrerende direktør for. Skaden utviklet seg til å bli et av Norges største landbaserte avbruddsoppgjør på den tiden, og det var gjennom denne saken Industritaksering og Smith ble kjent.

Siden 1998 is har Smith fortsatt sin virksomhet innen regnskap/økonomi og avbrudd, og har hatt flere avbruddsoppdrag for flere av Norges største forsikringsselskaper. Han har også vært skjønnsmann på avbrudd. Pr. dags dato er han også deltids kontrollør/økonomisjef for en mellomstor norsk importør innen konfeksjon.

Industritaksering ser frem til flere nye gode år sammen.

Verdivurdering og teknisk rådgivning siden 1981

Norsk Takst
 
Recognised European Valuer
Industritaksering er en av Norges ledende leverandører av tjenester innenfor verdivurdering av industrianlegg, maskiner og løsøre.

Nytt samarbeid med Industritaksering

Vi har den glede av å meddele et inngått samarbeid med Erik Harsem. Han har i mange år jobbet både med kommersiell og industriell virksomhet innenfor landbruk. Omstilling- og omstrukturering, forsikring- og skade, styrearbeid, kvalitetssikring og prosjektarbeid er noen av flere områder han har mye erfaring og kunnskap om. I tillegg til lang fartstid i korn- og kraftfôrin dustrien, har han også god kunnskap om primærlandbruket. I de siste årene har han vært selvstendig næringsdrivende, noe som har gitt ham god erfaring med bioøkonomi og produksjon av biodrivstoff.

Vi ønsker Harsem velkommen og satser på et fruktbart samarbeid for begge parter.